دانلود رمان یک فنجان گلبرگ  از دختر زمستانی لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان یک فنجان گلبرگ pdf از دختر زمستانی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان دختر زمستانی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان یک فنجان گلبرگ

گلبرگ بعد از چند سال زندگی مشترک با یک شکست روبه رو مـی شود یک شکست که

او را از خـود و اطرافیانش دور مـی کند تا اینکه سر و کله ی آراد پسر دوست پدرش که چند سال

پیش به طور ناگـهانی به خارج از کشور مهاجرت کرده بود پیـدا مـی شود و زندگی گلبرگ را

دست خـوش اتفاقات قشنگ مـی کند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان بکـارت آتش فاطمه افکـاری

قسمت اول رمان یک فنجان گلبرگ

از باشگـاه خارج شـدم و در حالی که کوله ام را رو شانه ام مـی انداختم از پیاده رو شروع به قدم زدن کردم

هوای پاییزی کمـی سرد بود. آسمان هم انگـار مثل من دلش گرفتـه بود و قصد گریه داشت حدسم درست بود

طولی نکشیـد که زمـین با قطره های ریز باران خیس شـد دو طرف بند کوله ام را انداختم؛ دست هایم را

داخل جیب پالتـویم قرار دادم و کمـی قدم هایم را کند کردم باران برخلاف تمام چیز ها و تمام آدم های دو

رو اطرافم به من حس بودن مـی بخشیـد حسی که خیلی وقت بود درونم به قتل رسیـده بود! از پله های

پل هوایی بالا رفتم و سعی کردم ذهنم را از گذشتـه و مردی که چند سال با او زندگی کرده بودم آزاد کنم!

نفسی عمـیق کشیـدم که بوی دود و نم باران را تنفس کردم…. صدای بوق بوق ماشین ها لذت باران را از

بین مـی برد اما با آن همه سعی کردم تمام مسیر تا خانه را پیاده گز کنم تا با باران هم قدم شوم

نزدیک خانه بودم که موبایلم زنگ خـورد از داخل جیبم خارج کردم شماره ی خانه بود حتما..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /