دانلود رمان نیمه کال از ف صفایی فرد (دنیا) pdf

دانلود رمان نیمه کال pdf

دانلود رمان نیمه کال pdf به صورت pdf، اندروید لینک مستقیم رایگان در 20novel.com

قرار بود بزرگ شویم، قدمان بلند شود،

تا همین که دستمان را به سوی آسمان دراز کردیم،

یکی یکی ستارهها را بچینیم.

بزرگ شدیم،

قدمان هم بلند شد،

دستمان را هم دراز کردیم،

منتها ستارههای بخت ما را، قبل از خودمان،

چیده بودند…

دانلود رمان نیمه کال اثر ف صفایی فرد (دنیا) نگارش قوی