دانلود رمان قرارمون تو آسمون  از هانسل لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قرارمون تـو آسمون pdf از هانسل لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان هانسل مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/همخـونه ای/کلکلی

خلاصه رمان قرارمون تـو آسمون

آناهیـد دانشجوی رشتـه نجومه پدرش بخاطر نپسندیـدن این رشتـه، باهاش رابطه خـوبی نداره

وقتی آناهیـد داره خـودش رو برای گذروندن ترم آخر آماده مـیکنه متـوجه مـیشـه که دوستاش خ و نه

دانشجویی رو تخلیه کردن و چون آناهیـد نمـی تـونه از پدرش پول بگیره و خ و نه رو تنها اجاره کنه پس ..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین کـابوس نامشروع ارباب مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان قرارمون تـو آسمون

با دست به مبل اشاره کردمو خـودمم روبه روش نشستم.واسه اولین بار فکر کنم برگشت و

منو دیـد چند لحظه بی هیچ حرفی بهم زل زده بود.پسره پرو نه به اینکه از اون موقع تا

حالا محل نمـیذاشت نه به الان که زل زده به من.سرمو انداختم پایین که اونم رفت و رو مبل

رو به رویی من نشست.پاشو انداخت رو پای دیگـه و بازم خیره شـد به من.اروم سرمو بالا اوردم.

انگـار الان راحتر مـیتـونستم ببینمش.انصافا از قـیافه و ظاهر چیزی کم نداشت.از چشماش مـیشـد

فهمـیـد زیادی مغروره.مشغول برسیش بودم که شروع کرد حرف زدن. ــ خـوب.من بگم یا تـو شروع مـیکنی؟

چه پرو.هنوز نیومده پسرخاله شـده به من مـیگـه تـو.اب دهنو قورت دادمو گفتم شما تا بلکه بفهمه زود

خـودمونی نشـه.اخمامو که ناخـوداگـاه تـو هم رفتـه بود باز کردمو منتظر شـدم حرف بزنه. ــ ببین،بهتره

حالا که چه بخـوایم چه نخـوایم این ازدواج داره سر مـیگیره یه چیزایی رو بدونی.مـیـدونم که تـو هم مثل

من به این ازدواج راضی نیستی و مجبوری پس بهتره خیالات ورت نداره که یه زندگی رویایی در انتظارتـه

.تـو این ازدواج هرکس سرش به کـار خـودشـه.الانم که مـیبینی اینجام فقط به خاطر اجبارو تـهدیـدای بابامه

وگرنه فکر نکن عاشق سینه چاکتم. با دهن باز بهش….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /