دانلود رمان طعمه مرگ از هانا

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان طعمه مرگ pdf از هانا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان هانا مـیباشـد

موضوع رمان : انتقامـی/درام

خلاصه رمان طعمه مرگ

دو پسر که قربانی اشتباه بزرگترها شـدند و هیچ چیز نمـی‌تـونه عمر تباه شـدشون و جبران کنه جز انتقام

انتقام از دو پدری که شایـد به اندازه‌ی اونها مجازات شـدند تـوی این پروسه‌ی انتقام بی‌گناه‌ترین‌ها

مجازات مـی‌شن و بایـد ببینیم دستِ تقدیر این انتقام رو بد تعبیر مـی‌کنه یا خـوب

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خرابه های دل

قسمت اول رمان طعمه مرگ

-راوی:

تیر رها شـد قرمزی خـون دیوارهای سفیـد را همچون بومـی

رنگی کرد صدای گریه ی دو کودک به هوا رفت اتشی که

شعله هایش زندگی ای را ویران کرد دومردی که کمرشان

از دیـدن این صحنه خم شـد قهقه ی مستانه ای که در البه

الی ان صدای ناله ای خفیف مـی امد

-باباااااااا؟

رهی با اضطراب چشمانش را باز کرد و به پسرک

نگرانش خیره شـد اخ که با هر دفعه دیـدن این پسر به یاد

همسر مرحومش مـی افتاد سر جایش نشست و دستی به

صورتش کشیـد مهرزاد که تا ان لحظه ایستاده و به صورت

رنگ پریـده پدرش مـی نگرسیت کنارش روی تخت نشست و

دستی رو شانه ی پدرش گذاشت

مهرزاد: بازم کـابوس؟

رهی: اره کـاری داشتی؟

مهرزاد: اهان راستی داشتم مـی رفتم اداره شما امروز و

استراحت کنیـد
بلند شـد و با خداحافظی از اتاق بیرون رفت اتاق خـواب ها

طبقه ی باال قرار داشت و با پله هایی مار

پیچ به پایین متصل مـی شـد دستانش را طبق معمول در

جیبش فرو برد و با ذهنی مقشوش پله هارا طی کرد و به

سمت اشپز خانه رفت به در گـاه اشپز خانه تکیه داد و به

حرکت های سارمـین دختر، عموی مرحومش خیره

شـدد عمویی که از پدر برایش عزیز تر بود عمویی..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /