دانلود رمان طبقه وسط از شاذه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان طبقه وسط pdf از شاذه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شاذه مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان طبقه وسط

فرشتـه روی پله های نردبان قدیمـی کمـی جابجا شـد تا جای راحتی برای خـودش پیـدا کرد .

کتاب درسی اس را که مدتی بود بی مصرف تـوی دستش مانده بود روی دیوار گذاشت و

به خـورشیـد که مـیرفت غروب کند چشم دوخت.

نفهمـیـد کی خـوابش برد ولی با صدای باز شـدن در از جا پریـد

تعادلش بهم خـورد وبا سرو صدا روی زمـین افتادمامان محکم

تـوی صورت خـودش زد..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بگذار تا بگویم شاذه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /