دانلود رمان شبیه تو از شادی جمالیان 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شبیه تـو pdf از شادی جمالیان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و جPDF

  نویسنده این رمان شادی جمالیان مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان شبیه تـو

داستان در مورد دختری جوان و خـودساختـه به اسم سامره‌ست

سامره ورزشکـار و مربی حرفه ای ورزشـه.

با پیشنهاد دوستش، مربی نازگل، تـه تغاری عمارت کیهان ها

مـیشـه ولی روزگـار اتفاقات دیگـه ای رو براش رقم مـیزنه….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان یکه سوار

قسمت اول رمان شبیه تـو

با صدای بلندی مـیگویم: اونطوری نزن دختر، مـگـه کفگیر گرفتی دستت، هالتره!

با شنیـدن صدای من تقریبا همه دخترهای سالن به خنده مـی افتند، دمبل های کنار آینه را

مرتب مـیکنم. سپس سراغ وزنه های کنارشان مـیروم و آنها را هم روی هم مـیچینم و دستـه

تی و طناب را بر مـیـدارم و داخل سبد مـی اندازم. همـین که چشم از آنها مـیگیرم مرسده با

برنامه تمرینش مقابلم سبز مـیشود و در حالیکه با درجا زدن سعی مـیکند بدنش همچنان گرم

بماند برگـه تمرینش را مقابلم مـیگیرد: اینو نمـیفهمم.

نگـاهی به برنامه اش مـیکنم و آن را مـیگیرم: کدوم؟

با دست به خط دوم اشاره مـیکند، چشم مـیچرخانم و به ردیف استپ هایی که کنار ورودی

چیـده شـده اشاره مـیکنم: برو یه استپ بیار.

مثل مـیگ مـیگ سریع به سمت استپ ها مـیرود.

کمـی بعد مرسده با استپ کنارم مـی ایستد، آن را از دستش مـیگیرم و روی زمـین مـیگذارم و

با برداشتن دو دمبل مـیگویم: ببین اینطوری مـیری رو استپ، شونه هات نبایـد خم بشن بعد

که یه گـام به عقب برمـیـداری…….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /