دانلود رمان راز تلخون  از سارا رحیمی تبار

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان راز تلخـون pdf از سارا رحیمـی تبار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سارا رحیمـی تبار مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

رازِ تلخـون دنباله رو اتفاقاتی هست که در جلد یک به آن ها پرداختـه شـده. داستان از آن‌جایی شروع شـد که دلیار با فکر اینکه نوشین او را از باند قاچاق بیرون آورده تا جایگزین دختر از دست رفتـه اش باشـد، وارد خانه کیاراد مـی‌شود…

دانلود رمان اسارت عشق جلد اول

طی یک سری اتفاقات با شاهرخ پسر نوشین برخـورد مـی‌کند و جرقه آشنایی و سرانجام ازدواجشان زده مـی‌شود. در این مـیان تـهدیـدهای گـاه و بیگـاهی که از سمتی فردی ناشناس شاهرخ را نشانه گرفتـه…

دانلود رمان اسارت عشق جلد دوم

آن ها آشفتـه و مضطرب مـی‌سازد. شاهرخ در حالی که در تلاش برای پیـدا کردن آن فرد است، با بهانه گیری ها و حرف های مشکوک دلیار مواجه مـی‌شود. دلیار که از رفتارهای مشکوک کیمـیا،پرستار پدر شوهرش، به تنگ آمده، تلاش مـی‌کند تا چهره واقعی او را به شاهرخ نشان دهد….

اما شاهرخ نمـی پذیرد و همـین موضوع دیوار جدایی مـیان آن دو مـی‌کشـد.دلیار با تلاش فراوان و با کمک سپهر مدارکی علیه کیمـیا جمع آوری مـیکند؛ امّا درست در زمانی که همه چیز خـوب و مطابق نقشـه به نظر مـی‌رسد، کیمـیا پا به فرار مـیگذارد و مسبب اتفاقات تلخی مـی‌شود …

لینک رمان بزودی…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /