دانلود رمان دکتر پرستار مغرور

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دکتر پرستار مغرور pdf با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان

داشتم بیمارا رو چک مـیکردم ک صدای ویبره ی گوشیم بلند شـد .

نگـاهی به شماره انداختم مادرم بود اووف ول کن نبود از صبح صد بار

زنگ زده بود خـوبه بهش گفتـه بودم امروز اصلا بهم زنگ نزنه

گیر داده بود بایـد با پسر عموم ک از بچگی ما رو صیغه کرده بودند ازدواج کنم

پسر عموم کیان کسی بود ک عاشقش بودم از وقتی ک یادمه ۹سالم بود و

کیان نوزده سالش بود بین ما صیغه محرمـیت خـونده بودند

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /