دانلود رمان دلبر وحشی  از تارا راد برای اندروید و کامپیوتر و PDF

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دلبر وحشی pdf از تارا راد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان تارا راد مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان دلبر وحشی

مژگـان بخاطر یک لجبازی بچگـانه خیال مـیکنه عشق بچگیشو از دست داده و

سرکش مـیشـه وقتی مـیفهمه عشقش زندس ک عمر رسیـدنشون کوتاهه و

دوباره راه جدایی جداشون تا دست روزگـار دوباره بهم وصلشون مـیکنه ی وصل کوتاه و

باز جدایی ابدی اما دخترسرکش ما ی عاشق دلخستـه داره که

بهش مـیگـه دلبروحشی عاشقـی که برای رسیـدن دلبرش به

عشقش از خـودش مـیگذره تا بتـونه دوباره بدستش بیاره .و خیلی ماجراهای دیگـه…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان از لب تا قلب تارا راد

قسمت اول رمان دلبر وحشی

من پدرامم ….
بابام همـیشـه، جوراب های لنگـه به لنگـه مـی پوشیـد. مادرمم حیفش

مـی اومد جورابی رو که لنگـه نداشت، دور بندازه.

فکر مـی کرد لنگـه ی دیگش پیـدا مـیشـه. هیچ وقت هم پیـدا نمـیشـد…

فکر کنم نیمه ی گمشـده ی منم مثل جورابای بابا هیچوقت پیـدا نشـه

جام عوض شـده بود. پهلووم زیر سایه تشک سفت درد مـی کرد

.صدای بم و ریز مامانو مـی شنوم .

که هی با دستاشم تکون تکونم

مـی داد

_ پدرام پسرم ؟؟!! پاشو ؟؟!! باهات حرف دارم ؟؟!

یه لنگـه چشمو باز مـی کنم همه جا تاریکه تاریکه .سایه ی مامانو

مـی بینم .تازه یادم مـیاد که هنوز تـو روستاییم .و قراره سرنوشت

من با یکی از دخترای این روستا رقم بخـوره .

آرامش بیـدارم نمـی کرد .بلکه خیلی عصبی بود .و نا آروم

پرسیـدم :چی شـده ؟؟ اتفاقـی افتاده ؟این صدای گریه ها برا چیه ؟

لبخند تلخی رو لبش خشکیـد و گفت :آره یه اتفاق بد افتاده پدرام

.اون دختری که برا تـو در نظر گرفتـه بودن .قرار بود عروس تـو

بشـه خـودشو کشتـه …

مات و مبهوت تـو پس پرده خماری و بی خـوابی چشام به

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /