دانلود رمان خدمتکار عمارت از لعیالام 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خدمتکـار عمارت pdf از لعیالام با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان لعیالام مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اربابی

خلاصه رمان خدمتکـار عمارت

دختری که بخاطر بی پولی و بی کسی مجبور مـیشـه تـو عمارتی مشغول بکـارشـه که صاحب اون عمارت مردیه که……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شیرین بی فرهاد

قسمت اول رمان خدمتکـار عمارت

هیچ کـاری واس یه دیپلمه نبود خدمتکـاری هم ط این شـهردرندشت زیاد بود واس

منه بدبخت ک نه بابایی داشتم ن مامانی ک دست نوازش به سرم بکشـه و منو

زیرپروبالش نگـهداره تـوهمـین یکی دوروزه هم صاحب خـونم منو از اون لونه موشم

مـینداخت بیرون و من مـیموندم و اواره این شـهر وقتی از فکر دراومدم ک دیـدم

جلوی دروازه مجللی موندم به ادرس نگـاه کردم درست بود بسم اللهی گفتم و زنگ و

فشار دادم بعد از چن لحظه نگـهبانی باقـیافه خشن و صدای زخمتی گف: امرت؟

با من من گفتم .اممم ببخشیـد مث اینکه خدمتکـار مـیخاستین تماس گرفتم ادرس

دادن سری تکون دادو درو بست

واااااا این چرادیوانست دروچرابست پس قرار بود درو ببندی چرادیگ سوال پرسیـدی

تااینکه بعد چن لحظه درباز شـد وهمون نگـهبان بلند قد و ترسناک دستشو به علامت

اینکه برو داخل تکون داد با ترس و لرز سری تکون دادم و داخل شـدم…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /