دانلود رمان تا چه پیش آید از نامیرا

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

 دانلود رمان تا چه پیش آیـد pdf از نامـیرا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نامـیرا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم مـیگذرد،آنچنانی که فقط خاطره ای خـواهد ماند لحظه ها عریان اند! به تن لحظه خـود جامه اندوه مپوشان هرگز زندگی ذره کـاهیست که کوهش کردیم زندگی نام نکویی است که خارش کردیم

پایان خـوش

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /