دانلود رمان برده

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان برده pdf مـیناد پریا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مـیناد پریا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دختری پر از نفرت و پرخاشگری از قـیمش که عاشق مادرش بوده///مردی با گذشتـه ی ارباب گونه /////
گذشتـه ی برنده که در آینده زخمـی مـی کند….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /