دانلود رمان امتحان عشق  از zahra.sh.ir

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان امتحان عشق pdf از zahra.sh.ir با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان zahra.sh.ir مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان امتحان عشق

مثل تمام داستان های دنیا یه دختر و یه پسر اما یه فرق کوچولو داره.

یلدا و کـارن قصه ی من ۴ سال با هم دوستن ۴ سال خاطرات خـوب و

قشنگشونو با هم دارن. ۶ ماه هم به عنوان نامزد کنار همدیگـه مـیمونن تا اینکه یه نفر

این وسط مخالفت مـیکنه… یلدا و کـارن تـوی هر لحظه کنار من بودن و باهاشون زندگی کردم

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نقاب دل مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان امتحان عشق

دستام داشت مـیلرزیـد کف دستام عرق کرده بود آب دهنمو قورت دادم و یه نفس عمـیق کشیـدم

دمپایی که پام بود رو در آوردم و محکم تـوی دستم فشارش دادم دوباره کله کشیـدم هنوز سر جاش بود

نفسمو فوت کردم و پریـدم از پشت دیوار بیرون و بدو بدو رفتم سمتش همـینجوری با اون قـیافه ی زشتش

زل زده بود به من! تا نزدیکش شـدم فرار کرد حالا اون بدو من بدو یه جا یهو وایساد..

. دور زد و برگشت رو به من وایساد سعی کردم ذهن پبیـدش رو بخـونم! یه قدم بهم نزدیک شـد

گفتم: -جلو نیایا دوباره یه قدم اومد جلو من: به جون مادرم بیای جلو مـیزنم یهو دویـد دنبالم!

جیغ زدم: -مامــــــــــــــان!!! و دیویـدم اون مـیـدویـد من مـیـدویـدم! آخرش از روش پریـدم و پشت

سرش قرار گرفتم! اون اوسگول هنوز داشت مـیـدویـد! یه جیغ بلند زدم و دمپایی مو کوبیـدم تـو اون کله ش!!!!

بعدشم شروع کردم به جیغ جیغ کردن: -کشتمــــــش بالاخره کشتمـــــــش مرسی خدا چاکرتــــــــــــم!!!

مامانم با هول از اتاق اومد بیرون و گفت: -یلدااا؟؟؟؟ چی شـده؟ چرا جیغ مـیزنی؟ کیو کشـدی ذلیل مرده؟؟

-اینوووو مامان تـونستمممم!!! مامان یا تعجب به من که داشتم دمپایی رو بهش نشون…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /