دانلود رمان آسمان پر تلاطم  از یگانه نعمتی لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آسمان پر تلاطم pdf از یگـانه نعمتی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان یگـانه نعمتی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان آسمان پر تلاطم

آسمان، دختری که به شاهرخ، دکتر روانشناسش تـهمت تج*اوز مـیزند و او را به ازدواج مجبور مـیکند…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان نقطه تسلیم

قسمت اول رمان آسمان پر تلاطم

لبه های پالتـوی ارتشی اش را به هم نزدیکتر کرد و لعنتی زیر

لب به خـودش فرستاد که صبح فراموش کرده بود زیپش را درست

بیشتر از یک و نیم ساعت پیاده روی ، تمام تنش، بخصوص

پاهایش را سر کرده بود. سرمای دی ماه اردبیل واقعاً استخـوان

سوز بود. فصل سرما قطعاً برای پولدارها لذت بخش تر بود….

پوزخندی زد و چرا نباشـد؟ وقت ی کنار س یستم گرمایشی، از

پنجره آپارتمان لوکسشان در حالی که فنجان قهوه در ب ین

انگشتانشان است، خیابانهای پوش یـده از برف را تماشا مـیکنند،

چرا نبایـد این سرما و این یخبندان برایشان لذت بخش نباشـد؟

با دیـدن در آهنی ساختمانشان به قدم هایش سرعت بخشیـده و

وارد راهرو شـد، نگـاهی به راه پله انداخت و پلکها یش را برای

لحظه ای رو ی هم فشرد و دوباره باز کرد، انگـار چشمانش هم یخ

زده بودند. نفسی گرفتـه و از پله ها پایین رفت. وارد آپارتمان که

شـد، نگـاهش را چرخاند، عزیزش را در گوشـه

ٔ حال که اسم…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /