دانلود رمان آبروی من قربانی هوس  

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آبروی من قربانی هوس pdf از مهلا و MOONGIRL وSAHAR97 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مهلا و MOONGIRL وSAHAR97  مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

مردانگی ات ر ا فقط چند روزفقط براي چند روز به من قرض بده
خـواستارم تا كمي فقط كمي از حقوق زن بودنم دفاع كنم
اینجا کسی به صدای ها نازک و صادق پاسخ نمـیـدهد
حتی اخم با چهره زنانه هم فایـده ندارد
فقط ..وحشیانه باقانون طبيعت جلومـی روند
وادعامـی کنندانسان اند
انسان..!! انساني كه از آدم است
نسل من . ازتبار . مردمانی هستن که دردیـدنه پاکی دختران . راافتخارمـی دانند
نسل من ..فریاد مرا جرم مـی دانند
آه و اشك مرا فيلم مي خـوانند
ومن نیز بایـد شبانه روزرا به فکرراه حلي براي بی ابرو شـدنم به صبح برسانم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /